תנאי שימוש

תנאי שימוש

מבוא –
ברוכים הבאים לאתר אילן באך רפואה סינית (להלן: "האתר") המופעל מכתובת Ilanbachcm.com (להלן: "הנהלת האתר" ו/או "החברה"). להלן תנאי שימוש:

כל שימוש באתר מהווה הסכמה לתקנון זה, על התנאים וההגבלות הכלולים בו.

התקנון עלול להשתנות מעת לעת, ועל המשתמש להתעדכן בתקנון בכל כניסה לאתר. גלישה באתר ו/או שימוש בו מכל סוג, כמוהם כהסכמה לתנאי התקנון והתחייבות לפעול על פיהם. מובהר כי התקנון מהווה הסכם משפטית מחייבת לכל דבר ועניין ומחייב את המשתמש על כל שימושיו באתר.

האמור בתקנון זה בלשון זכר הוא לשם הנוחות בלבד והתקנון מתייחס לבני שני המינים באופן שווה.
השירותים באמצעות האתר כפופים לתנאים המפורטים בתקנון זה.
עצם שימוש בשירותים באתר תהווה הצהרה מצד הלקוח כי קרא את הוראות תקנון זה, הבין אותן והסכים להן. התקנון מהווה חוזה מחייב בין המשתמש לבין הנהלת האתר.

השירותים –
האתר מאפשר שירותי יצירת קשר ומידע.
ניתן ליצור קשר עם הנהלת האתר בהתאם לזמינותו ומיקומו הגיאוגרפי.
הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את שירותיה בכל עת.
הזכאות לשימוש באתר הינה לכל אזרח. קטין המבצע פעולות ייחשב כקטין אשר קיבל את רשות הוריו/אפוטרופוסיו לביצוע פנייה באתר.
ניתן לבטל שירות אשר נקבע עבור לקוח בכל עת, ובתנאי כי הלקוח יידע את הנהלת האתר לגבי ביטול או שינוי המועד לפחות כ-30 ימים קודם סיום ההתקשרות.

בכל שאלה או בירור לגבי השירותים ניתן לחייג אל אילן בטלפון 052-2658480.

אבטחת מידע ופרטיות –
הנהלת האתר, כמו גם חברות אחיות וגורמי משנה נוספים הפועלים מטעם הנהלת החברה לאותם הסטנדרטים, רשאיות להשתמש במידע המופיע בטופס על מנת להביא לך את המידע והשירותים המבוקשים. הנהלת האתר מחויבת לפרטיות שלך ופרטיות זו הינה בראש סדר העדיפויות שלי.
החברה מתחייבת שלא לעשות שימוש במידע המסופק לה ע"י הגולשים אלא בהתאם לכל דין.
באמצעות לחיצה על כפתור "שלח" אני מאשר בחתימתי את הטופס ואת תנאיו.
האתר מאובטח באמצעות שימוש באמצעי אבטחה מתקדמים אשר מטרתם להבטיח שימוש תקין וגלישה בטוחה באתר וכן על מנת לשמור על פרטיות המשתמשים. כל המשתמש באתר ובשירותיו מתחייב כי לא יעשה כל פעילות שיש בה כדי לשבש את פעילות האתר, גניבת מידע על משתמשים ופריצה של מנגנוני האבטחה של האתר.
במקרה של שימוש לרעה, הנהלת האתר תפעל נגד כל פעילות בכל דרך חוקית אשר תעמוד לרשותה לרבות חסימת המשתמש מגישה לאתר ונקיטת הליכים משפטיים נגד המשתמש באם יפעל כאמור.

קניין רוחני –
כל זכויות הקניין הרוחני באתר זה הכוללים זכויות יוצרים, זכויות הפצה, סימני המסחר וכל הקניין הרוחני מכל סוג שהוא, הן בנוגע לעיצוב ועמוד האתר, הן באשר לתכנים המופיעים בו הינן רכושה הבלעדי של הנהלת האתר.
אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת במידע כלשהו מן האתר ו/או מהאתר, אלא אם ניתנה הסכמה לכך מראש ובכתב מטעם הנהלת האתר.

דין וסמכות שיפוט –

פרשנותו ואכיפתו של תקנון זה ו/או כל פעולה או סכסוך הנובע ממנו יעשו בהתאם לדין הישראלי בלבד ולבית המשפט המוסמך תהא מסורה סמכות השיפוט הבלעדית.

יצירת קשר –
לכל שאלה ופנייה ניתן ליצור קשר עם הנהלת האתר בטלפון 052-2658480 או במייל [email protected] בשעות הפעילות של האתר.